Uppgifter i Scratch

Skapa animationer och interaktiva berättelser i Scratch!

Välj en uppgift, pusselbitarna visar hur svår uppgiften är:

svårighetsnivå 1 en pusselbit Lätt, grundläggande funktioner, steg för steg.

Svårighetsnivå 2 har två pusselbitar Medel, fler funktioner, klura för att hitta lösningar.

Svårighetsnivå 3 har tre pusselbitar Svår, mycket problemlösning, avancerade funktioner.