Uppgifter i Scratch

Här hittar du uppgifter för att göra animationer och interaktiva berättelser i Scratch.

Du ser på de blå pusselbitarna vilken svårighetsgrad uppgiften har:

1 pusselbit – Introducerande uppgift som tar upp grundläggande funktioner i Scratch steg för steg.

2 pusselbitar – Fler funktioner i Scratch och du behöver klura en del själv för att lösa vissa moment.

3 pusselbitar – Mycket problemlösning och eget klurande, där du använder mer avancerade funktioner i Scratch.