Om programmerad musik

Det här är en introduktion till att skapa musik med kod och hur musik kan styras med algoritmer.


Handledningen vänder sig i första hand till dig som är vuxen och som vill handleda barn och unga. Presentationen kan du visa på storskärm inför en grupp.

Hur vill du lyssna på musik i framtiden?

Martin Lorentzon, grundare av Spotify, har ett uppdrag till dig som du kan programmera i Scratch: 

Här hittar du uppgiften i Scratch för Framtidens musikspelare.
En längre film med Martin Lorentzon kan du titta på här

Hur vill du spela på musik i framtiden?

I UR:s tv-serie "Programmera mera" får deltagarna spela på bananer med hjälp av mikrokontrollen Makey Makey och en programmerad synth. 

Här hittar du uppgiften i Scratch för att skapa din egen Fantasisynth och sedan utveckla den om du vill kunna spela Fantasisynth med Makey Makey
Här kan du se alla avsnitt av Programmera mera på UR:s hemsida!