Skapa program

Hur kommer du på en idé till ett program eller app? Har du ett problem som du vill lösa eller något som du vill förenkla i din vardag? Kan du göra en enkel prototyp att testa?

Här hittar du en handledning och presentationsmaterial som handlar om att skapa appar och program. Du hittar våra uppgifter till Scratch där du får bland annat får hitta på din egen framtida musikspelare. Det finns också lekar att göra för att prova på att prata som en dator!