Koduppdraget Program

Appar och datorprogram kan hjälpa människor i vardagen. Bakom varje app och program finns människor med en idé för att lösa ett problem. Här får du inspiration från Ludvig och Shasa som jobbar med appen Karma. Den hjälper oss minska vårt matsvinn, så mindre mängd bra mat kastas bort.

En tredjedel av all världens mat slängs, fast det skulle ha kunnat ätas upp. Det kan vara mat som inte sålts slut på restaurangen, kastats i soptunnan i skolmatsalen eller morötter som glömts bort och förstörts hemma i kylskåpet. Att vi slänger så mycket ätbar mat är ett globalt problem, ett stort slöseri med jordens resurser. Det går åt massor av energi, vatten och näring när mat ska produceras och transporter släpper ut mycket utsläpp. Men du kan vara med och påverka och minska ditt matsvinn. Och smart teknik kan vara till hjälp för oss att lösa vardagsproblem så väl som globala utmaningar. Och till vår hjälp kan vi använda olika digitala lösningar som kan göra det enklare att hitta mat som behöver räddas.

Ludvig Berling och Shasa Husein jobbar på IT-företaget Karma. Deras app som också heter Karma bidrar till att minska matsvinnet. Detta genom att restauranger, caféer och matbutiker kan sälja överbliven mat för rabatterat pris och du som konsument kan till ett lägre pris köpa gårdagens bröd eller lunchrätten som blivit över för dagen. I appen ser du på en karta var det finns mat att köpa och du kan även se hur många kilo mat du har "räddat" och hur mycket pengar du har sparat.

Uppdraget: "Matvinnaren"

Brukar du slänga mat som du inte orkar eller vill äta upp? Det gör rätt många av oss, i Sverige slänger vi mat som motsvarar ett utsläpp på 500 000 ton växthusgaser varje år. Det är nästan lika mycket som från 200 000 bilar!(Livsmedelsverkets siffror)

Men vi kan ändra på detta och själva minska vårt matsvinn. Nu ska du få hitta på egna idéer till en framtida app, ett spel eller en digital pryl som kan hjälpa människor att minska matsvinnet - och som kan användas i skolan - så mindre mängd mat kastas bort i skolmatsalen.

Koda Matvinnaren - digital soptunna

För att komma igång ska du först få skapa en digitala soptunna, som talar om hur mycket skolmat som slängs. Visa den gärna för dina klasskompisar och lärare, kanske kan den hjälpa till att minska på skolans matsvinn? Eller hemma hos dig? Kan du och dina kompisar tillsammans komma på en ny idé för en digital lösning för att lösa problem med matsvinn - eller andra problem i människors vardag och i samhället?

Nedan kan du testa ett exempel på hur Matvinnarens soptunna kan se ut. Du bestämmer såklart hur din egen "Matvinnare" ska se ut.
Klicka på grön flagga i bilden nedan för att kunna mata figuren Pico eller soptunnan med Tacos. Stoppa på röda knappen.

Här hittar du instruktioner till hur du kodar Matvinnaren i verktyget Scratch. Där kan du skapa och programmera en egen digital prototyp: Matvinnaren.
Du kan även utgå från exempelprojektet men själv hitta på hur din digitala prototyp ska se ut och fungera och välja bakgrund, sprajt-figurer och så vidare. Utveckla den vidare.

Sen är du redo att hitta på en ny prototyp för en framtida digital lösning som hjälper människor att minska sitt matsvinn - eller andra globala problem!

Lycka till!

Om Globala målen och matsvinn

Matavfall är all mat som slängs, men då ingår mat som har blivit dålig, fruktskal som vi inte kan äta och så vidare.

Matsvinn kallas det matavfall som egentligen hade kunnat ätas upp, alltså mat som det inte är något fel på men som slängs för att du till exempel inte orkar äta upp på tallriken eller för att du inte har hunnit äta mat som du har köpt, innan den blir dålig.

I Sverige slänger vi i genomsnitt 19 kg mat, som egentligen hade kunnat ätas upp, per person och år. I skolmatsalar och andra storkök slängs ungefär 35 000 ton mat i onödan varje år. 

FN har tagit fram 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig till att uppnå till år 2030. Inom Globala målet nr 12 har det bestämts att världen till år 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Läs mer om Globala målen och matsvinn på vår sajt här!

Är du lärare i skola och vill koda Matvinnaren med dina elever?

Gå istället till vårt läroplansanpassade material för Matvinnaren för elever åk 4-6 på vår sajt under Koda i Skolan. Där hittar du såväl handledningar som arbetsmaterial och lektionsplanering, med mera. Allt material ovan är ett axplock hämtat från Koda i Skolans material på vår sajt.