Om program

Det här är en introduktion till att skapa program, hur du kan hitta problem att lösa och hur du går från idé till prototyp i Scratch. 


Handledningen vänder sig i första hand till dig som är vuxen och som vill handleda barn och unga. Presentationen kan du visa på storskärm inför en grupp.