Uppgifter i Scratch

Här hittar du uppgifter för att skapa program och prototyper i Scratch.

Välj bland instruktionerna nedan. Pusselbitarna visar svårighetsnivån:

svårighetsnivå 1 en pusselbit Introducerande nivå, grundläggande funktioner, steg för steg.

Svårighetsnivå 2 har två pusselbitar Medelsvår nivå, fler funktioner, eget klurande för lösning.

Svårighetsnivå 3 har tre pusselbitar Avancerad nivå, mycket problemlösning, avancerade funktioner.