Skapa spel

Hur blir ett spel roligt och spännande? Vad är spelets mål och hur ska du nå dit? Hur bygger du upp en spelvärld där spelaren kan göra olika val?

Här hittar du en handledning och presentationsmaterial som handlar om att skapa spel. Du hittar våra uppgifter till Scratch där du får bland annat kan koda spelklassiker som Pong. Det finns också uppgifter till enkortsdatorn micro:bit för att koda spel och skapa spelkontroller samt lekar för att prova på att prata som en dator!