Draken och hajarna

Svårighetsgrad:

I den här uppgiften ska du få koda en drake som kan flyga runt. Du kommer styra den med piltangenterna. Det kommer också att finnas hajar som hoppar och försöker äta upp draken. I den här uppgiften kommer du att jobba med funktioner (egna block) och du kommer lära dig vad som är bra med dem. Ett mål är att skapa mer effektiv kod.

Ett exempel på hur spelet kan se ut ser du här: https://scratch.mit.edu/projects/116717825/

image alt exempel

1: Sätta upp bakgrunden och draken

Du börjar med att skapa en bakgrund och lägga till en drake. Draken kommer att åka upp och ner på scenen och styrs med hjälp av piltangenterna.

 1. Skapa ett nytt projekt och ta bort katten

 2. Lägg till en valfri bakgrund som du tycker är rolig. I det här exemplet används city with water 2

 3. Lägg till sprajten Dragon från biblioteket och byt namn på den till Drake. Placera den i mitten av scenen.

 4. Skapa ett skript för Drake som säger:

 • Startar när START klickas på

 • Går till X-värdet: 0 och Y-värdet: 0

 • För alltid:

  • Repetera 10 gånger: Ändra y med 10 och vänta 0.1 sekunder

  • Repetera 10 gånger: Ändra y med -10 och vänta 0.1

 1. Skapa ett nytt skript för Drake som säger:
 • Startar när START klickas på

 • För alltid:

 • Peka uppåt och gå 10 steg OM ”uppåtpil” är neddtryckt

 • Peka nedåt och gå 10 steg OM ”nedåtpil” är neddtryckt

 • Peka höger och gå 10 steg OM ”högerpil” är neddtryckt

 • Peka vänster och gå 10 steg OM ”vänsterpil” är neddtryckt

image alt block

Här är några av de block du behöver för punkt 4 och 5. Tänk på att vissa block kan du behöva använda mer än en gång.

Klicka på START knappen. Åker draken upp och ner precis som om den svävar? Kan du styra den med piltangenterna?

Tips: Om du vill att drakens klädsel bara ska vända sig åt höger och vänster även om draken åker uppåt och neråt så kan du sätta rotationsstil till vänster-höger.

image alt rotationsstil

Den röda rektangeln visar de olika rotationsstilarna. Den blåmarkerade är vänster-höger.

2: Hajar

Nu ska du få skapa hajar som ska försöka äta upp draken. Flera hajar skapar du med hjälp av KLONER, vilket är ett sätt att skapa kopior av en sprajt som ser likadana ut och beter sig på samma sätt.

 1. Lägg till sprajten Shark och ge den namnet Haj

 2. Skapa ett skript för Haj som säger:

 • Startar när START klickas på

 • Göm hajen

 • För allitd:

  • Vänta 1 sekund

  • Gå till x:0 och y:-100

  • Skapa klon av mig själv

 1. Skapa ett nytt skript för Haj som säger:
 • Startar när den startar som klon

 • Peka mot Drake

 • Visa sprajten

 • Gå 10 steg tills den far upp i taket (y > 180)

 • Peka nedåt

 • Gå 10 steg tills den far i marken (y < -180)

 • Radera klonen

 1. Skapa ett skript för Drake som säger:
 • Starta när START klickas på

 • FÖR ALLTID: Göm OM rör hajen

 1. Lägg till ljudet chomp och spela det när hajen rör draken

 2. Lägg till ett visa-block på lämpligt ställe så draken syns när spelet startar.

image alt block

Här de block du behöver för 2. Tänk på att vissa ska användas för Drake och andra för Haj.

Testa spelet! Försvinner draken när hajen äter upp den?

Tips: Är spelet för svårt? Blir draken uppäten för fort? Du kan pröva med att använda förminskningsverktyget och göra hajen mindre.

3: Spelet slutar och börjar om

Nu ska du få skapa en ny bakgrund som ska visas när spelet tar slut. Du ska också få koda så att det räcker med att trycka på mellanslag för att börja om spelet.

 1. Rita en ny bakgrund. Den ska visas när spelet tar slut så du kan använda t. ex. penseln för att skriva ”Spelet slut!”.

 2. Ge bakgrunden namnet ”spelet slut”.

image alt namn

Den röda rutan visar var du kan ändra namn på en bakgrund.

 1. Ändra i drakens skript så att den skickar meddelandet ”spelet slut” när den rör hajen. Lägg också still stoppa andra skript i sprajten.

 2. Skapa ett skript för scenen som säger:

 • Startar när meddelandet ”spelet slut” tas emot

 • Byt bakgrund till ”spelet slut”

 • Vänta tills tangenten ”mellanslag” är nedtryckt

 • Byt bakgrund till ”city with water” (eller den bakgrund du använde dig av)

 • Skicka meddelandet ”nytt spel”

 1. Skapa ett nytt skript för scenen som ser till att bakgrunden är ”city with water” visas när spelet startar.

 2. Skapa ett skript i Haj som säger:

 • Startar när sprajten tar emot meddelandet ”spelet slut”

 • Stoppa andra skript i sprajten

 • Radera klon

image alt block

Här de block du behöver för punkterna 4 till 6 ovan. Tänk på att vissa ska användas för Haj och andra för scenen.

 1. Skapa ett nytt skript för Haj som säger:
 • Startar när den tar emot meddelandet ”nytt spel”

 • Kör samma skript som när START klickas på. Du kan högerklicka på blocken och välj kopiera!

image alt kopiera

 1. Skapa nya skript för draken. Alla skript som körs när START klickas på ska också köras när den tar emot meddelandet ”nytt spel”. Du kan högerklicka på blocken och välj kopiera!

Testa! Kan du starta om spelet genom att klicka på mellanslag?

image alt block

Ungefär så här mycket kod ska du ha skapat för Drake nu.

4: Funktioner

Du kanske tidigare stött på FUNKTIONER i matematik eller på andra ställen. När du kodar FUNKTIONER så fungerar dom på ett lite annorlunda sätt. FUNKTIONER är en litet skript som kan köras flera gånger.

Du kan till exempel använda FUNKTIONER du kodar till att spara tid och göra så att din kod är lättare att förstå. I förra uppgiften kopierade du massor av block som gör precis som sak. Det är onödigt och kan skapa en massa problem. Det blir till exempel krångligt om du vill ändra i koden eftersom du då måste ändra på många ställen. I stället ska du få koda funktioner som sedan kan återanvändas och köras flera gånger. De kommer fungera som vanliga block.

Vi börjar med hajen:

 1. Klicka på hajen så att den är markerad och du kan skapa koda för den sprajten

 2. Klicka på Flera block och sen på Skapa ett block för att skapa en funktion. Namnge block till ”för alltid(klona mig)”.

image alt nyttblock

 1. Nu ska det ha dykt upp ett stort lila block i hajen som används för att berätta vad funktionen gör. image alt nyttblock Flytta koden som startar när START klickas på så dessa block är under definitionen av ”för alltid(klona mig)”.

 2. Lägg till ett block för ”för alltid(klona mig)” under blocket med den gröna flaggan. Nu kommer denna funktion köras när du klickar på START

 3. Ta bort koden som körs när sprajten tar emot meddelande ”nytt spel” och lägg till ett block för ”för alltid(klona mig)”.

image alt block

Testa spelet! Fungerar det precis som förut? Tycker du det är enklare att förstå koden nu?

Nu till draken:

 1. Skapa ett nytt block för varje funktion som du vill göra. Namnge blocket till något som gör det lätt att förstå vad funktionen gör.

 2. Du kan till exempel skapa ett nytt block som heter ”sväva” och under definitionen för detta block lägga in koden som gör att draken svävar.

 3. Ersätt koden som körs när START klickas på och när meddelandet ”nytt spel” tas emot med ett block för ”sväva” (eller vad du nu kallade blocket).

 4. Repetera punkterna 1 till 3 för all kod som du vill göra till funktioner.

image alt block

Ungefär så här kan koden för Drake se ut nu. Jämför med hur det var innan!

Färdig!

Grattis, nu har du gjort klart uppgiften.

Glöm inte att spara ditt projekt! Döp det gärna till uppgiftens namn så att du enkelt kan hitta den igen.

Testa ditt projekt
Visa gärna någon det som du har gjort och låt dem testa. Tryck på DELA för att andra ska kunna hitta spelet på Scratch. Gå ut till projektsidan och låt någon annan testa spelet!

Utmaningar

Hajens utseende

Om du klickar på hajen och kollar på sprajtens klädslar, så ser du att den har flera stycken. Kan du skapa ett skript i hajen så att den har en öppen mun när den hoppar mot draken och stänger munnen när den rör vid draken?

Ofarlig haj

När hajen har nått taken är den egentligen ofarlig eftersom den har misslyckats med att äta upp draken. Men för tillfället kan den äta upp draken även på vägen ner från ”taket”. Kan du fixa så att den inget händer med draken om den stöter på en haj på vägen ner?

Tips: Använd en lokal variabel för att hålla koll på om hajen har slagit i taket.

Ökad svårighet

Kan du göra så att spelet blir svårare efter ett tag? Det finns flera olika varianter på detta.

Frågeställningar

 • Hur kan du kopiera kod i Scratch?

 • Vad är en funktion?

 • Varför är det bättre att använda en funktion än kopiera kod?

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se
Föreslå förbättring av sidan direkt Gå till sidan på Github!