Koduppdraget Robotar

Om du hade en egen robot, vad skulle den vara bra på? Och hur skulle den se ut? Prova på att skapa din egen robot.

I filmen får du träffa Alfred och Madeleine jobbar som robotinstruktörer på ABB. I filmen visar de också ABB's samarbetsrobot YuMi. Nu när du har fått höra mer om hur robotar fungerar är ditt uppdrag att skapa en idé till din egen robot.

Uppdraget

Om du hade en egen samarbetsrobot, vad skulle du vilja att den hjälpte dig med? 

1. Rita och beskriv din robot - du behöver papper och penna, du kan ladda ner mallen här. Här är ett exempel:

2. Gör ett flödesschema

Ett flödesschema förklarar hur roboten fungerar. Genom att rita upp det på ett papper blir det enklare att programmera i Scratch sen, du kan ladda ner mallen här. Här är ett exempel:

TIPS: 

  • Roboten kan bara ta emot två olika svar.
  • Roboten måste ställa en fråga som innehåller svaren, t ex "Vill du ha kött eller vegetariskt?"
  • Svaren måste vara korta, gärna bara ett ord, t ex "kött" och "vegetariskt".  
  • Tänk på att göra både frågan och svaren korta och enkla så att du kan koda dem i Scratch efteråt!

Gör en prototyp

Nu är du redo att skapa en prototyp. En prototyp kan vara en bild, ritning eller en modell du byggt som visar hur din idé kan fungera eller se ut. Prototypen används för att visa och beskriva din idé för andra.

Prova att göra din prototyp i Scratch genom att följa instruktionerna till "Min robot". Glöm inte att testa prototypen på en kompis när den är klar. 

Här finns exempel på projekt med den hjälpsamma roboten Foobie som åker runt och samlar in pengar till UNICEF med tekniksmarta lösningar. Projektet är skapat av klass 5B på Östermalmskolan i Stockholm och är vinnarbidraget i Kodcentrums tävling Kodkampen 2020. Klicka på gröna flaggan för att sätta igång projektet: