Om robotar & AI

Vad är en robot? 

Robotar är maskiner som styrs av en dator. Koden i roboten gör att den kan fungera utan att en människa styr den. För att kunna göra olika saker, som att exempelvis flytta på saker, så känner den av sin omgivning genom sensorer 

Man kan säga att en robot kan tänka, känna, göra och prata - men bara om en människa har programmerat den till att göra det. Det fungerar ungefär så här:

 • Tänka - roboten gör olika val beroende på det den uppfattar i sin omgivning
 • Känna - roboten läser in information från sin omgivning via sensorer
 • Göra - roboten utföra fysiska uppgifter, som att flytta på saker
 • Prata - roboten pratar genom en inspelad röst eller ljud

Ordet robot kommer från tjeckiskans ord "robota" som betyder slavarbetare. 

Robotens olika delar 

En robot består både av hårdvara (fysiska delar) och mjukvara (program).  

Roboten har en kropp med delar som sitter fast eller som kan röra sig, exempelvis armar eller verktyg för att lyfta eller plocka upp saker. Benen kan vara hjul eller larvfötter som den använder för att flytta på sig. Robotens sensorer, som gör att den kan läsa in saker från sin omgivning, fungerar som människans sinnen:

 • Syn - kamera, ljussensor, IR-kameror som läser av värme
 • Hörsel - ljudsensor, mikrofon
 • Känsel - t ex temperatursensor, rörelsesensor
 • Lukt - "nässensorer" som kan känna av lukt
 • Smak - nanosensorer som kan känna av smaker

Robotens hjärna är en dator, som kallas för mjukvara. Mjukvaran är kod som behövs för att roboten ska kunna utföra sina uppgifter och göra olika val beroende på vad den uppfattar med hjälp av sina sensorer

För att en robot ska kunna röra sig behöver den en motor som ger energi. Oftast är motorn elektrisk som t ex batterier som leder strömmen genom roboten och ger den energi. 

Vad kan en robot göra?

Robotar kan se ut på olika sätt och utföra alla möjliga uppgifter. Förut användes robotar för att göra saker som vi människor inte ville göra själva. Men nu finns alla möjliga robotar! Bönder kan använda robotar för att mjölka kor eller klippa får och det finns robotar som dammsuger eller klipper gräset.

Vi kan skicka robotar till rymden, som ex Mars dit vi människor inte har kunnat resa. De kan undersöka havsbotten och leta efter farliga minor eller sjunkna skepp. Det finns också pyttesmå robotar med kameror som läkare kan skicka in i kroppen för att se varför någon är sjuk eller använda som ett extra öga vid svåra operationer.

I industrier arbetar robotar med bygga saker. Här kan robotar göra tunga lyft, användas för farliga arbetsuppgifter eller tråkiga uppgifter som ska göras om och om igen. Nu för tiden använder industrin robotar som kan arbeta tillsammans med människor, de kallas för samarbetsrobotar. ABB:s YuMi är en samarbetsrobot.

Hur styrs en robot? 

Det är alltid människor som styr vad en robot ska och inte ska göra. Det gör vi genom att programmera robotens dator, mjukvara. Datorn i roboten läser in information från sin omgivning med hjälp av sina sensorer, det kallas för input (indata). Sedan bestämmer datorn hur roboten ska reagera, det kallas för output (utdata).  

För att få roboten att reagera på olika sätt beroende på informationen som den har hämtat in skriver du olika villkor i koden. Villkor styr om och när något ska hända. Det kan beskrivas som ”om det här händer, då ska du göra så här, annars gör något annat”. Ett villkor kontrollerar om någonting är sant eller falskt

Även om det alltid är människor bakom robotarnas program, finns det robotar som kan styras av andra robotar. Och så finns det robotar som är programmerade att kunna lära sig saker och utvecklas på egen hand. Det kallas för AI, artificiell intelligens. 

Vad är AI? 

Vi träffar Daniel Akenine som arbetar som teknikchef på Microsoft och är expert på AI, Artificiell Intelligens. 

AI, artificiell intelligens, betyder konstgjord intelligens och handlar om att försöka få robotar och datorprogram att bli lika smarta som människor. Om en robot har AI behöver inte en människa tala om för roboten exakt vad den ska göra, den kan förstå det själv. AI är fortfarande nytt och så vi vet inte än om den mänskliga intelligensen helt och hållet kan efterliknas med algoritmer. 

Maskininlärning är ett sätt att träna robotar och datorprogram till att lära sig om sin omgivning genom att låta dem testa olika algoritmer och se om algoritmen gör "rätt" eller "fel". Den lär sig regler och mönster för hur den ska tolka sin omgivning. Ansiktsigenkänning är exempel på hur detta kan användas.

Fundera på

 1. Vad är robotar bra på? Vad är de mindre bra på?
 2. Om du hade en robot, vad skulle den kunna göra då?
 3. Hur skulle det vara att möta en robotläkare? En robotlärare? En robot i kassan i mataffären?
 4. Hur tror du det skulle vara att jobba tillsammans med robotar?
 5. Finns det något som du INTE vill att en robot ska göra? Vilka regler tycker du att robotar i så fall borde följa?
 6. Tror du att robotar kommer att kunna tänka själva i framtiden med hjälp av AI?
 7. Tror du att robotar kommer att kunna känna i framtiden? Kommer de att kunna känna kärlek, smärta, avundsjuka? 

Källor