Recension spel: Lightbot

Ett spel där du ger instruktioner till en robot som ska tända en lampa. Familjen Vincent har testat och recenserar här spelet.

LIGHTBOT  
För vilken ålder?  5 och uppåt
Krävs förkunskap?  Ingen
På vilket språk?  Engelska
Hur kodar du? Med block
Programmeringsspråk?  Eget
Webb eller app? Webb/app
Är det gratis? Gratis demo
Betyg

5 av 5

Lightbot är det perfekta spelet för att snabbt komma in i programmeringstänk, men också en fantastiskt spel som fångade oss alla med sin kombination av enkelhet och klurighet.

Spelet går ut på att spelaren styr en liten robot över ett rutnät där det finns en eller flera lampor som ska tändas. Varje bana inleds med enkla, tydliga instruktioner och spelet är uppbyggt så att vi allt eftersom lär oss nya tekniker och strategier.

Jag styr roboten genom att i en ruta, main, lägga upp en rad kommandon, robotens programkod. När jag trycker på play-knappen utförs kommandona och roboten rör sig över spelplanen.  Om jag lyckats få roboten att tända samtliga lampor på spelplanen, är banan avklarad och jag kan gå vidare till nästa. Om inte, så ändrar jag kommandona och testar igen, tills jag lyckats. Alla i familjen lär sig snabbt upplägget.

Den egenliga kluringen är mönster.  Då varje bana har ett max antal drag roboten kan utföra, introduceras vi rätt snart i att tänka i återupprepbara delar. Dessa mönster kan läggas i egna rutor, p1 och p2, som sen anropas från huvudprogrammet.

Det vi lär oss i spelet är att planera, bygga upp, testköra och ändra taktik tills banan är löst, dvs en vanlig problemlösningsstrategi inom bland annat programmering. Svårighetsnivån i spelet ökas på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt, alla i familjen hänger med utan vidare.

Spelet är snyggt och tilltalande i färg och formspråk. De skrivna instruktionerna är perfekta: korta, koncisa och handlar bara om banan jag precis ska lösa. Jag tycker det är häftigt hur spelet väver in programmeringsterminologi på ett naturligt sätt, till och med min 6-åring pratar om main, p1 och p2 efter att ha spelat en stund.

En svårighet barnen stötte på var att avgöra om roboten ska göra en vänster- eller högersväng, då riktningen alltid utgår från robotens synvinkel, inte spelarens. Men tack vare att koden kan provköras allt eftersom löser sig detta rätt snabbt.

Det här är ett spel jag rekommenderar till alla. Kul, enkelt och snyggt. De minsta kan behöva hjälp av en vuxen eller ett syskon, men det är ett spel som till och med jag kör när jag har en stund över på bussen.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se