Kodcentrum på Vetenskapsfestivalen

Under Vetenskapsfestivalen deltar Kodcentrum tillsammans med Chalmers tekniska högskola med inspirerande aktiviteter för elever och lärare inför årets Kodutmaningen.

Under Vetenskapsfestivalen kan du anmäla dig till digitala aktiviter för lärare och elever, som inspiration för att delta i vår skoltävling för årskurs 4-6: Kodutmaningen 2021 - Digitala lösningar i pandemins spår.

Temat för utmaningen är robotar och AI (artificiell intelligens) som kan hjälpa oss människor med samhällsutmaningar under en pandemi, baserat på verkliga case från skola, vård och äldreomsorg. För att delta i kodutmaningen kommer vi att erbjuda ett lektionsmaterial kopplat till läroplanen och där eleverna får komma på idéer, researcha, designa och programmera digitala prototyper av robotar eller AI-tjänster.

Kodutmaningen lanseras under Vetenskapsfestivalen och pågår sedan under året och avslutas i november. Skolklasser som anmäler sig till Kodutmaningen erbjuds även inspiration och coachning under hösten av studenter från Chalmers och yrkesverksamma volontärer från Kodcentrum som jobbar inom IT- och teknikutveckling.

Mer information och datum om Kodutmaningen presenteras under Vetenskapsfestivalen!

Elevinspiration

Livesändningen på Vetenskapsfestivalen är ett inspirationstillfälle för er att komma igång med kodutmaningen. Här möter ni bland annat AI-forskare och robotutvecklare för ett samtal om framtidens möjligheter inom robotik och artificiell intelligens, men också vilka risker och etiska frågeställningar som finns att ta hänsyn till.

Eleverna kan ställa frågor till panelen och de får även själva ta ställning under livesändningen i en värderingsövning med hjälp av det digitala röstningsverktyget Menti.

Medverkande:
Dorotea Blank, Skolsamverkan, Chalmers, Lisa Söderlund, pedagogiskt ansvarig, Kodcentrum, samt panelen:

 • Erika Lyxell, Innovation Manager på Ericsson  
 • David Mörck, elev på ABB Industrigymnasium, inriktning smarta system och produkter 
 • Sara Tell, Masterstudent inom automation och mekatronik på Chalmers  
 • Fredrik Moeschlin, expert  smarta lösningar och analys av stora datamängder 
 • Fabienne Cap, Solutions Engineer  Furhat Robotics 

Lärarwebbinarier

 • Måndag 12 april kl 15.30-16.15: Elever skapar digitala lösningar i pandemins spår
  Det här lärarwebbinariet är ett inspirationstillfälle för dig som undervisar i årskurs 4-6 och som vill delta i årets kodutmaning tillsammans med den ideella föreningen Kodcentrum och Chalmers tekniska högskola.

 • Onsdag 14 april kl 15.30-16.15: Börja koda med Scratch
  Det här lärarwebbinariet är ett inspirationstillfälle för dig som undervisar i årskurs 4-6 och som vill få stöd i hur du kan använda Scratch med dina elever. Du får givetvis även delta även om du inte tänker delta i Kodutmaningen.

  Under lärarwebbinariet får du en presentation av Scratch som digitalt verktyg för blockprogrammering och hur du kan använda sajten Kodboken.se som stöd för att börja programmera med eleverna. Vi visar hur du kan låta eleverna hitta på egna idéer till robotar och sedan koda dem i Scratch.

Familjehack

 • Söndag 18 april kl 15.00 - 16.00: Framtidsrobotar - vad hjälper de oss med?
  Hur kan robotar hjälpa oss i framtiden? Koda en framtidsrobot i Scratch med hjälp av gratissajten Kodboken.se och Kodcentrums volontärer. Inga förkunskaper behövs. Möt människor som jobbar med robotutveckling och ta del av inspirerande exempel på robotar och artificiell intelligens som finns idag! Ett familjehack för barn (ca 9-12 år) och deras föräldrar, mor- och farföräldrar eller annan vuxen närstående!

Att göra inför Vetenskapsfestivalen

Inför elevinspirationen för Kodutmaningen får ni gärna förbereda frågor till panelen av AI-forskare och robotutvecklare som kommer att diskutera framtidens möjligheter inom robotik och artificiell intelligens, men också vilka risker och etiska frågeställningar som finns att ta hänsyn till.

Gör så här:

 1. Diskutera temat Digitala lösningar i pandemins spår med klassen. Ta gärna hjälp diskussionsfrågorna i och presentationen i vårt lektionsmaterial "Min robot - I pandemins spår"

 2. Vilka frågor vill eleverna ställa under Vetenskapsfestivalen? Låt eleverna fundera enskilt, parvis eller i grupp. Välj därefter ut gemensamt ut max 3 frågor som ni vill ställa från klassen. Skicka in frågorna till Kodcentrum senast fredag den 9 april via detta forumulär (formuläret stängt, elever kan ställa frågor via läraren under panelsamtalet).

 3. Vi samlar in alla skolklassers frågor och försöker ta med så många som möjligt under livesändningen! 

Skolmaterialet "Min robot - i pandemins spår"

I Kodbokens lektionsmaterial "Min robot" som handlar om hur robotar och AI (artificiell intelligens) kan hjälpa människor på olika sätt, finns nu ett utbyggt tema för att ta fram idéer till digitala lösningar i pandemins spår. Här hittar du presentationsmaterial och diskussionsfrågor, idéövningar och datalogiska lekar, samt programmeringsuppgifter för att koda digitala prototyper i Scratch.

Lektionsmaterialet riktar sig till årskurs 4-6 och kopplar till kursplanerna för samhällskunskap och teknik (bland annat). 

Kom igång med programmering

Här på Kodboken hittar du lektionsmaterial för att introducera vad programmering är och hur kod och algoritmer fungerar. Vi har också uppgifter för att komma igång och programmera med Scratch, som är ett gratis webbaserat verktyg för blockprogrammering. 

Kodcentrums material riktar sig främst till årskurs 4-6 men det finns mycket som går att anpassa till yngre och äldre åldrar. 

 • Koda i skolan
  Här hittar du allt vårt material kopplat till läroplanen för årskurs 4-6 på teman som robotar och AI, klimatsmart teknik, framtidens musik och rymden.
 • Koda i skolan – Introduktion till programmering
  Här har vi samlat introducerande material för dig som är lärare, som själv är nybörjare och som vill komma igång med programmering tillsammans med dina elever. Du hittar lektionsupplägg, presentationsmaterial, datorfria lekar och enkla kom-igång-uppgifter för Scratch.
 • Klura med kod
  Här kan du hitta fler datorfria lekar som introducerar eleverna till datalogiskt tänkande och hur du ger instruktioner som en dator kan förstå.
 • Fatta koden - Lättlästa texter om programmering
  Här kan du och dina elever läsa om hur det går till att tänka datalogiskt, att skapa algoritmer och att programmera. 
 • Kodgrej of the day
  Här finns presentationer och handledningar för dig som lärare som vill presentera olika koncept inom programmering för dina elever. Vad är en algoritm? Hur fungerar ett villkor?

Kodutmaningen efter Vetenskapsfestivalen

Kodutmaningen 2021 - Digitala lösningar i pandemins spår pågår hela året och avslutas i november. Mer information om hur ni anmäler er och datum för tävlingen kommer under Vetenskapsfestivalen!

Inga förkunskaper krävs inom programmering och eller designprocesser. Du kan använda lektionsmaterialet här på Kodboken och de skolklasser som anmäler sig till Kodutmaningen erbjuds under hösten coachning av studenter från Chalmers och yrkesverksamma volontärer från Kodcentrum som jobbar inom IT- och teknikutveckling.