Om Kodboken

Hej och välkommen till Kodboken, sajten för dig som vill komma igång med programmering och digitalt skapande!

Kodboken.se är en gratis tjänst från den ideella föreningen Kodcentrum.

Sajten kan du använda hemma, i skolan eller i någon av våra kodstugor. Sajten riktar sig till barn och unga – men också till föräldrar, lärare och pedagoger. Du behöver inte ha några förkunskaper när du startar!

Använda Kodboken

Kodboken.se innehåller pedagogiskt material indelat i teman som du hittar i den rosa delen av menyraden. Oavsett om du är lärare, barn eller förälder - börja gärna med avsnittet som heter Kom igång. Här finns introduktionsmaterial och även korta filmer för att komma igång med programmering i Scratch. Du hittar även enkla uppgifter som är enkla att starta med.

Därefter är materialet indelat i teman: Skapa berättelserSkapa spelSkapa program och Skapa musik. Det är dessa teman som vi använder oss av i kodstugorna för att visa på att programmering kan användas till väldigt många olika saker. 

För varje tema finns steg-för-steg-uppgifter att använda för att skapa med kod, främst med programmeringsspråket och -verktyget Scratch. Du hittar även datorfria lekar och idéövningar samt introducerande presentationer och handledningar, som förklarar och exemplifierar temat kopplat till programmering.

Koda i skolan är till för lärare som vill introducera programmering och digitalt skapande kopplat till läroplanen inom ämnen som svenska, musik och teknik. Materialet riktar sig till årskurs 4-6. Under hösten 2017 utvecklas material för matematikämnet.

Det praktiska lektionsmaterialet kompletteras med kunskapsbasen Fatta koden där du får vardagsnära exempel som förklarar datalogiskt tänkande, programmering och kod samt digital kompetens. 

Du kan även utmana dig själv i EdQus kluriga test. Testa gärna dig själv innan du startar med Kodboken och sedan igen när du provat på att koda ett tag!

Kodstugan är Kodcentrums fysiska mötesplatser där barn 9-13 år träffar ideellt engagerade volontärer för att tillsammans utforska programmering och digitalt skapande. Allt material på sajten är framtaget, testat och utvärderat tillsammans med deltagare och volontärer från landets kodstugor. 

Skapa med kod

Under varje tema hittar du uppgifter att göra i programmeringsspråket ScratchScratch är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering genom visuella block som byggs ihop likt ett pussel för att skapa spel, animationer och enklare program. Scratch finns på svenska och många andra språk. Det är helt gratis att använda.

Behöver du bilder eller ljud till dina projekt, kan du hitta det under Låna bild & ljud. Vi har fått hjälp av några välkända illustratörer som har gett tillåtelse för att du ska kunna ladda ner och använda deras bilder när du gör egna animationer, spel eller program. Du hittar till exempel karaktärerna från Linda Liukas "Hej Ruby" och Curly Bracket från serieromanen med samma namn!

Inspiration och tips

På sajten kan du också inspireras av andra barn och vuxna som använder kod för att förverkliga sina idéer och drömmar. Möt kodare som jobbar med kod eller som skapat med kod i våra kodstugor.

Vill du få tips på andra sajter, appar, spel, böcker och aktiviteter för att lära dig mer om programmering kan du gå in på Utforska vidare. Här kan du hitta länktips och även läsa recensioner som våra testare, barn och vuxna, har skrivit. 

Bakom Kodboken

Kodboken.se drivs av Kodcentrum, en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. 

Det material som finns här är framtaget av mig, Kodcentrums pedagog, tillsammans med Kodcentrums närmare hundra volontärer som kontinuerligt använder och testar materialet i landets alla kodstugor. Vi samarbetar även med representanter från målgruppen, skola, högskola, bibliotek, kommun och IT-bransch. 

Kodcentrum har 12 kodstugor runt om i landet. Här träffas barn i åldern 9-13 år under en termin på nio tillfällen för att prova på programmering och digitalt skapande. I kodstugorna möter barnen ideellt engagerade volontärer som till vardags är yrkesverksamma eller studerande inom IT- och tech eller pedagogik.

Terminen i kodstugan startar med en introduktion till programmering och efter det följer olika teman för att skapa med kod, samma teman som du hittar här på Kodboken.

Lisa _webbJag har tidigare bland annat jobbat på Tekniska museet i Stockholm. Mitt intresse för programmering handlar först och främst om få fler människor att upptäcka hur roligt, användbart och kreativt det är att skapa med.

Förhoppningsvis kan Kodboken.se hjälpa dig och andra att också komma igång. Lycka till och ha så kul!

Hälsningar Lisa Söderlund

Du kan hjälpa till!

Kodboken.se byggs till stor del upp genom ideella krafter och kommer att fortsätta att utvecklas tillsammans med volontärer och samarbetspartners. 

Vill du vara med och bidra till Kodboken.se? Hör gärna av dig till oss på Kodcentrum och berätta vem du är och vad du skulle vilja bidra med!

Det finns flera sätt att hjälpa Kodcentrum att introducera fler barn och unga till programmering och digitalt skapande: