Koda i skolan

Koda i skolan är ett pedagogiskt material för dig som vill komma igång med programmering i skolan. 

Här finns lektionsplaner för att introducera elever i åk 4-6 till programmering och för att använda programmering som ett kreativt verktyg för skolarbete. Koda i skolan kopplar till kursplanen för matematik, teknik, svenska, samhällskunskap, musik och bild och kan med fördel användas ämnesintegrerat.