Lektion 2: Koordinater och kod

Tidsåtgång: 45 min

Här presenterar du hur koordinater fungerar och hur dessa kan användas när du ska programmera ett positionsbaserat spel. Hur kan spelet känna av var du befinner dig i den verkliga världen och använda detta för att låta saker hända i spelet vid särskilda platser? Eleverna får även leka en datalogisk lek som handlar om koordinatsystem!

Förberedelse:

 • Elevdatorer behövs inte
 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs
 • Förbered material till en av de datalogiska lekarna:
  Skattjakt
  Prick till prick
 • Läs om koordinatsystem i Om temat

1. Presentation om koordinatsystem

 1. Påminn eleverna om frågan från förra lektionen: Hur tror du att spelet kan "känna av" var någonstans spelaren befinner sig, när du spelar med din mobil i den verkliga världen? 
 2. Gör en presentation för klassen, utifrån hur mycket de redan känner till om koordinatsystem. Prata om koordinatsystem inom matematiken men också hur koordinatsystem används till vardags t ex för GPS:er, och hur koordinatsystem används vid programmering som t ex i Scratch. Du kan använda Om temat: Koordinatsystem för inspiration.
 3. Koppla koordinatsystem till platsbaserade spel och förklara hur koordinaterna kan användas för att programmera vad som ska hända vid en given plats i spelet.

2. Datalogisk lek med koordinater

Välj en av lekarna och följ instruktionen för att göra den med eleverna:

 1. Skattjakt - en variant av Sänka skepp där det gäller att hitta och gräva upp gömda skatter i koordinatsystemet.
 2. Prick till prick - rita ut koordinater och gissa vad bilden ska föreställa, eller hitta på din egen Prick-till-prick i koordinatsystemet.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se