Kodutmaningen

Vinnande tävlingsbidrag

I april lanserar vi årets kodutmaning: Digitala lösningar i pandemins spår!

Hur kan vi använda robotar och AI (artificiell intelligens) för att underlätta och förbättra tillvaron under en pandemi som den vi lever i just nu? Det är temat för årets kodutmaning med Kodcentrum och Chalmers som drar igång i april. 

Den ideella föreningen Kodcentrum och Chalmers tekniska högskola bjuder in skolklasser att delta i en kodutmaning som pågår under hela året, med start i april, och som riktar sig till skolklasser i årskurs 4-9. 

Temat för utmaningen är robotar och AI (artificiell intelligens) som kan hjälpa oss människor med samhällsutmaningar under en pandemi, baserat på verkliga case från skola, vård och äldreomsorg. För att delta i kodutmaningen kommer vi att erbjuda ett lektionsmaterial kopplat till läroplanen och där eleverna får komma på idéer, researcha, designa och programmera digitala prototyper av robotar eller AI-tjänster.

Inga förkunskaper krävs inom programmering och det är valfritt vilket programmeringsspråk och digitalt verktyg ni använder för att delta i kodutmaningen. För er som vill programmera i Scratch finns stödmaterial att tillgå här på Kodboken.

Skolklasser som anmäler sig till Kodutmaningen erbjuds även inspiration och coachning under hösten av studenter från Chalmers och yrkesverksamma volontärer från Kodcentrum som jobbar inom IT- och teknikutveckling.

Lansering under Vetenskapsfestivalen

Skoltävlingen lanseras under Vetenskapsfestivalen 12-18 april som i år är helt digital och tillgänglig i hela landet! Här kan ni anmäla er till en inspirerande livesändning som fungerar som kick-off - en för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9. Vi erbjuder även lärarwebbinarium som presenterar Kodutmaningen och Scratch som programmeringsverktyg.

Under livesändningen får eleverna möta AI-forskare och robotutvecklare för ett samtal om framtidens möjligheter inom robotik och artificiell intelligens, men också vilka risker och etiska frågeställningar som finns att ta hänsyn till. Eleverna får gärna förbereda  frågor till panelen i förväg och de får själva ta ställning i en livesänd värderingsövning. Vi presenterar kodutmaningens olika moment och hur ni kan använda Scratch som programmeringsverktyg.

Kodutmaningen fortsätter sedan under hösten, då ni med hjälp av vårt skolmaterial låter eleverna gå från idé till digital prototyp.

Utmaningen avslutas i november - exakta datum kommer vid lanseringen!